Коломієць О. [Антиколоніальний дискурс у прозі Ольги Мак]{Anti-Colonial Discourse in Prose by Olga Mak} 50-57

 

Дата ретракції: 06.03.2019 р.
 
Відкликання статті здійснено у зв’язку із некоректними текстовими запозиченнями О. Коломієць результатів наукових досліджень В. Василенка (Василенко В. Оповідаючи про травму. Дивослово.2018. № 6. С. 59–63; Василенко В. Вихід із тіні, або «Імперський чоловік» – «колоніальна жінка». Слово і час. 2017. № 4. С. 41–53).